Středoškolská Odborná Činnost


Anotace oboru č. 18 – Informatika:
Původní práce z oblasti počítačových věd a informatiky zaměřené zejména na software, algoritmy, umělou inteligenci, databáze, počítačové sítě a komunikaci, zpracování grafiky, obrazu a zvuku, softwarové inženýrství, programovací jazyky, počítačové a operační systémy, Web, počítačové hry, informační bezpečnost, e-služby, nekonvenční počítání.

 • Aktuální ročník (externí odkaz)
  • 31. ledna - poslední termín pro podání přihlášky
  • únor/březen - školní přehlídky SOČ (GJKT)
  • březen/duben - okresní přehlídky SOČ (GJKT)
  • duben/květen - krajské přehlídky SOČ (GJKT)
  • 14. - 16. června 2019 - celostátní přehlídka SOČ (letos gymnázium v Opavě)
 • Podle pravidel soutěže si student volí téma své odborné práce sám podle svého zájmu. Pokud ale vlastní téma nemá, může si vybrat z nabídky témat či tematických okruhů, které nabízejí odborníci např. z vysokých škol. Následuje výběr některých informaticky zaměřených, dělený dle organizací, které k nim nabízí konzultanty. Pro více informací (anotace, konzultant) rozklikněte název organizace.

  • VŠPJ: Simulační optimalizace oddělení zobrazovacích metod v nemocnici
  • FJFI, ČVUT: Virtualizace a výpočetní clustery
  • FEL, ČVUT:
   • Smartphone jako vysokorychlostní kamera
   • Smartphone jako zvukoměr
   • Počítačová simulace fúzního plazmatu
   • Hudební syntezátor
   • Zvukový multiefekt
   • Aplikace pro analýzu povrchového EMG
   • Webové rozhraní pro úlohy rozpoznávání řeči
   • Návrh pasivní optické přístupové sítě, realizace ukázkové sítě
   • Simulované statistické experimenty / Simulated statistical experiments
   • Aplikace 8bitových mikrokontrolérů
   • Oral history - Historie počítačů v Českolovensku
   • Podpora výuky algoritmizace a programování pro studenty středních škol
   • Aplikace pro plánování studia a volného času studentů
   • Počítačová hra pro mého malého sourozence
   • Portál pro doučování
   • Vzdálený přístup k osciloskopu
   • Elektronická USB - KPZ
   • Systém pro vyhodnocení údajů leteckých snímačů
   • ...
  • OK4Inovace:
   • Software pro testování a diagnostiku elektronických zařízení
   • Mobilní aplikace pro sledování odběru potravin na pracovišti
   • Mobilní výsledková aplikace pro florbalisty
   • GSM Brána
   • Aplikace „Cesta do práce“
  • KAM, VŠB:
   • Úvod do programování robotů v simulovaném prostředí Robocode
   • Úvod do numerických metod
  • KIP, OSU: Soft Computing pro IT
 • Každá práce SOČ musí mít konkrétní téma, kterým se soutěžící zabývá. Vyberte si proto něco, co vás zajímá a baví. Pokud vlastní téma nemáte, obraťte se na své učitele, zkuste se inspirovat nabídkou témat viz výše.
  Práci můžete zpracovat sami, ale vhodnější je najít si konzultanta (např. vyučující).
  V případě zájmu a volby vhodného tématu lze zpracovávat i kolektivně.

  Soutěžící obvykle začínají pracovat na tématu se začátkem školního roku, kdy je soutěž SOČ vyhlášena. U některých témat vyžadujících větší množství experimentů, manuální práce, prostudování většího množství zdrojů nebo u témat sezonně vázaných to ale může být pozdě. Pokud již tedy nejste studentem posledního ročníku, je možné se do soutěže přihlásit až další rok.

  Práce SOČ má povahu práce odborné, musí tedy splňovat určité požadavky a náležitosti odborné, vědecké práce. Inspirovat se můžete obhájenými soutěžními pracemi z minulých ročníků.
  Počet stran soutěžní práce SOČ je doporučen v rozsahu 20 až 30 normostran (cca 36 000 až 54 000 znaků včetně mezer) bez příloh. Soutěžní práce SOČ má závaznou formální strukturu, při psaní se proto řiďte šablonou SOČ a zásadami tvorby součástí odborných textů a prezentací. Citace literatury se povinně řídí normou ČSN ISO 690 (lze využít generátor citací na citace.com).

  Přihlášenou soutěžní práci SOČ budete obhajovat před odbornou porotou ve školním a okresním kole (pokud budou organizovány), případně v krajském a celostátním kole, pokud do nich postoupíte. Obhajoba spočívající v ústním vystoupení (PowerPointová prezentace) s výsledky práce a zejména v diskusi k nim. V případě postupu je třeba vytvořit i poster. Porotu tvoří učitelé středních a vysokých škol, vědečtí pracovníci a odborníci z praxe.

  Více na SOČ krok za krokem.

 • Konzultant: Iveta Procházková nebo jiný vyučující informatiky
  SOČ krok za krokem
  Přihláška na SOČ
 • Oficiální stránky (externí odkaz)
Aktuální informace:


Tato stránka byla aktualizována ke dni 8. 11. 2021.